Du är här:Start > Barn och tonår > Scout

Scout

Att tillsammans med sina kompisar få testa friluftsliv, göra gemensamma projekt, lära sig nya saker, åka på läger och ha andakter är viktiga delar av Equmeniascout i Linköping.

Vi har fem grupper i åldrarna 7-15 år som träffas torsdagar kl 18 i Missionskyrkan och i Lambohovskyrkan samt i Ekängen.

Start för höstterminen 2017 den 24 augusti, kl 18-19.30.

Obs! Scouterna i Missionskyrkan träffas första gången kl 18 ute i Vidingsjö
Motionscentrum, och sedan september ut.

Vill du vara med och upptäcka scouting, välkommen! Har du frågor? Kontakta kårchef Sofie Bruce, 0736-89 79 28, eller skicka e-post till scout@linkoping.missionskyrkan.se

bliscout.nu kan du också lära mer om vad det innebär att vara scout.