Kulturkvällar i Missionskyrkan

En viktig aspekt av att vi människor är skapade till Guds avbild är att också vi fått förmågan att skapa och vara kreativa. Precis som skapelsen vittnar om Gud så kan människors skapande på olika sätt peka på och vittna om samma Gud. Ett samlande begrepp för detta skapande och kreativitet är ordet kultur. Kultur för samman oss människor, skapar sammanhang och bygger gemenskap. Kultur rymmer allt som får oss att växa som människor. Mycket av det vi gör i kyrkan är kulturellt. Inte minst gudstjänsten rymmer ett antal olika kulturella uttryck som musik, predikan, bibelläsning, bön och nattvardsfirande.

I höst kommer vi på torsdagskvällar, med start 7 september kl 18.00, att utforska och fördjupa hur olika kulturella uttryck kan sammanföra, fördjupa och utmana vår tro. Genom att ibland lyssna, ibland samtala och inte minst uppleva kultur som på olika sätt pekar på, reflekterar och återspeglar relationen mellan människor och Gud hoppas vi både kunna fördjupa vår tro och vår gemenskap samtidigt som vi visar på nya vägar till Jesus.

September

7 Roland Hellsten Var kommer det vackra ifrån?

14 Marcus Lind Gudstjänsten som kulturell arena

21 Jacob Wessbo Orgelmässa

28 Maria Lundgren, Josefin Arenius Panelsamtal om Barn, unga och kreativitet i kyrkan Tillsammans med Bilda

Oktober

5 Jacob Wessbo, Claes Vårdstedt, Sten Bäckman Samtal om musik i församling och gudstjänst.

12 Saoud Bahhi m.fl. Syrisk poesi- och musikafton

19 Peter Halldorf Måltiden som gemenskap med varandra och Gud

26 Marcus Lind Kreativt skapande

November

9 Britta Hermansson Skrivande och samtal som fönster till Gud

16 Maria Lundgren, Henrik Demetriades och en bokcirkel - Samtalskväll om föräldraskap

23 Jonas Eveborn Jag vill tyda min gåta vid lyrans klang