Du är här:Start > Kalender

torsdag 14 september  18:00 - 20:00

Kulturkväll med nattvard - Gudstjänsten som kulturell arena

Gudstjänsten som kulturell arena. Marcus Lind

Marcus Lind (pastor i Missionskyrkan) tittar på gudstjänsten som kulturell arena. Vilka kulturella uttryck ryms i gudstjänsten och vad har de för funktion? Är gudstjänsten en plats för bevarandet av kultur eller kan gudstjänsten ligga i framkant och rymma ett mer experimentellt skapande?

Kvällen inleds med nattvardsgudstjänst för de som vill kl 18 varefter vi 18:30 går till Martas café och lyssnar till Marcus.

*******

En viktig aspekt av att vi människor är skapade till Guds avbild är att också vi fått förmågan att skapa och vara kreativa. Precis som  skapelsen vittnar om Gud så kan människors skapande på olika sätt peka på och vittna om samma Gud. Ett samlande begrepp för detta skapande och kreativitet är ordet kultur. Kultur för samman oss människor, skapar sammanhang och bygger gemenskap. Kultur rymmer allt som får oss att växa som människor. Mycket av det vi gör i kyrkan är kulturellt. Inte minst gudstjänsten rymmer ett antal olika kulturella uttryck som musik, predikan, bibelläsning, bön och nattvardsfirande.

I höst kommer vi på torsdagskvällar att utforska och fördjupa hur olika kulturella uttryck kan sammanföra, fördjupa och utmana vår tro. Genom att ibland lyssna, ibland samtala och inte minst
uppleva kultur som på olika sätt pekar på, reflekterar och återspeglar relationen mellan människor och Gud hoppas vi både kunna fördjupa vår tro och vår gemenskap samtidigt som vi visar på nya vägar till Jesus.

Kulturkvällar i Missionskyrkan

En viktig aspekt av att vi människor är skapade till Guds avbild är att också vi fått förmågan att skapa och vara kreativa. Precis som skapelsen...
Läs mer om Kulturkvällar i Missionskyrkan

 • juni 2018
 • V
 • Mån
 • Tis
 • Ons
 • Tor
 • Fre
 • Lör
 • Sön
 • 22
 • 1
 • 2
 • 3
 • 23
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 24
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 25
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30